липса на разбиране от страна на кралското семейство